Strafrechtadvocaat voor poging doodslag in Amsterdam

Advocaat poging doodslag Amsterdam

Poging doodslag is een zeer ernstig feit dat grote gevolgen kan hebben voor de dader. Als u verdacht wordt van poging tot doodslag in Amsterdam, wordt u gedagvaard voor de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam.  Een ervaren strafrechtadvocaat van advocaat-amsterdam.nl bereikt vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak. Neemt u dus vrijblijvend contact met ons op zodat uw dossier beoordeeld kan worden.

Wettelijke bepalingen omtrent poging doodslag

Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Doodslag is het opzettelijk iemand van het leven beroven. Omdat doodslag een misdrijf is, is de poging hiertoe ook strafbaar gesteld op grond van artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht.

Een poging tot doodslag is strafbaar wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Dit betekent dat u opzet heeft gehad op de dood van het slachtoffer en u heeft alles al in zijn werk gesteld om dit te bereiken, maar dit is niet gelukt. De poging is begonnen, maar niet voltooid. Tevens toetst de rechter aan de in de rechtspraak ontwikkelde criteria. Een strafrechtadvocaat kan aan deze criteria toetsen en u adviseren.

Voor doodslag in Amsterdam kan een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar en/of geldboete van maximaal 82.000 euro worden opgelegd. Artikel 45 bepaalt dat bij de poging de maximumstraf voor doodslag met een derde verminderd wordt. Als u een dagvaarding ontvangen heeft neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Ook wanneer uw familielid in hechtenis is genomen op verdenking van poging doodslag. Door veel ervaring in strafzaken met betrekking tot doodslag  in Amsterdam, bereiken wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak.

 

Strafoplegging door Rechtbank Amsterdam

Vaak zult u bij verdenking van een strafbaar feit worden gedagvaard voor de Rechtbank Amsterdam. In de dagvaarding staat wanneer de zitting plaatsvindt. Tijdens de zitting zal er een straf geëist worden door de Officier van Justitie als de officier bewezen acht dat u het feit heeft begaan. Dit wil niet zeggen dat deze straf ook daadwerkelijk wordt opgelegd. Als strafrechtadvocaat gaan wij in tegen de strafeis van de Officier van Justitie en weten wij de rechter vaak door het pleidooi te overtuigen de straf die wordt voorgesteld, niet op te leggen. Er wordt dus vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereikt.

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, schakel dan tijdig deskundige bijstand in van een strafrecht advocaat voor uw strafzaak in Amsterdam.

 

Contact met ervaren strafrechtadvocaat strafzaak Amsterdam

Wilt u graag contact met een ervaren strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Amsterdam? Advocaat-amsterdam.nl is gespecialiseerd in strafrecht en heeft veel ervaring. Wij kunnen uw zaak behandelen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, als uw inkomen geen betaalde bijstand toelaat. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijs overeengekomen worden. Bij ons wordt uw zaak altijd behandeld door een advocaat met veel ervaring, en niet door een stagiair of beginnend medewerker. Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier.

Advocaat nodig?

Actualiteiten poging doodslag