Vrijspraak voor diefstal 1222 kratten

De rechtbank Amsterdam heeft op 13 maart 2018 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal.

Vrijspraak voor diefstal 1222 kratten

De verdachte in deze zaak werd verdacht van het medeplegen, dan wel medeplichtigheid bij de diefstal van kratten. Zo werd de verdachte ervan verdacht dat hij uit een hok 22 kratten heeft weggenomen bij een tankstation, door middel van inklimming in het hok. Daarnaast werd de verdachte ervan verdacht dat hij ongeveer 1200 kratten (waarde ongeveer 4800 euro) heeft weggenomen door over een hek van een bedrijf te klimmen, in elk geval door middel van inklimming.

 

Standpunt strafrechtadvocaat diefstal

De advocaat van de verdachte heeft vrijspraak bepleit. De advocaat stelde hiertoe dat uit de camerabeelden niet volgt dat verdachte de persoon is geweest die de kratten in de vrachtauto heeft geladen. Ook stelde de advocaat dat er geen nauwe en bewuste samenwerking is geweest, waardoor ‘in vereniging’ niet bewezen kon worden verklaard.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam stelde zich de vraag of er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op het voltooien van het delict ten aanzien van de diefstallen. De rechtbank Amsterdam stelt dat de verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan enige wegnemingshandeling. Ook is de rechtbank Amsterdam van mening dat niet kan worden vastgesteld dat  de verdachte met zijn handelingen een intellectuele of materiële bijdrage van voldoende gewicht aan het delict heeft geleverd. Daarnaast is de rechtbank Amsterdam het met de advocaat eens, dat het medeplegen van de diefstallen niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Dit doordat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte zelf pleger is geweest van de diefstallen of nauw en bewust heeft samengewerkt met één of meerdere daders. De verdachte werd dan ook vrijgesproken van medeplegen.

Verder is volgens de rechtbank Amsterdam niet komen vast te staan dat de verdachte enig opzet heeft gehad op een misdrijf. Dit leidde ertoe dat de rechtbank Amsterdam de verdachte ook heeft vrijgesproken van medeplichtigheid, wat in lijn is met het standpunt van de strafrechtadvocaat.

 

Strafrechtadvocaat diefstal Amsterdam

Dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte is in deze aak vrijspraak bereikt. Indien u zelf verdacht wordt van diefstal kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak in Amsterdam!

Geschreven door

Juridisch medewerker
Op