Strafrechtadvocaat voor oprollen hennepkwekerij in Amsterdam

Advocaat hennepkwekerij Amsterdam

Is bij u een hennepkwekerij opgerold? Dit kan nare gevolgen hebben en de kans bestaat dat u uit uw woning gezet wordt. Als u verdacht wordt van hennepteelt in Amsterdam, kan de Officier van Justitie besluiten u te dagvaarden voor de rechter van de Rechtbank Amsterdam. Een ervaren strafrechtadvocaat van advocaat-amsterdam.nl kan een hoge straf vaak voorkomen en zorgt mogelijk voor vrijspraak. Neemt u dus vrijblijvend contact met ons op zodat uw dossier beoordeeld kan worden.

Wettelijke bepalingen omtrent hennepteelt

Hennep staat op lijst II van de Opiumwet en wordt als volgt gedefinieerd.

"elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden"

Het telen van hennep alsmede het is strafbaar gesteld in artikel 3 van de Opiumwet. Ook is het binnen of buiten het grondgebied brengen van hennep verboden alsmede het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen en afleveren.

De politie heeft een huiszoekingsbevoegdheid met betrekking tot hennepteelt. De politie mag panden, woningen en vervoersmiddelen betreden op grond van artikel 9 van de Opiumwet. Er moet een redelijk vermoeden zijn dat er een hennepkwekerij wordt gehouden. De politie mag alleen zoekend rondkijken in uw woning en mag bijvoorbeeld geen kasten openen. Het komt regelmatig voor dat deze vormvoorschriften worden overtreden. Een strafrechtadvocaat kan dit voor u onderzoeken.

Voor hennepteelt in Amsterdam kan een gevangenisstraf worden opgelegd van een maand, maar er kunnen ook hoge geldboetes en lange taakstraffen worden opgelegd. Tevens kan u uit uw woning worden gezet. Als u vervolgd wordt , neemt u dan vrijblijvend contact op met advocaat-amsterdam.nl. Door veel ervaring in strafzaken met betrekking tot hennepteelt in Amsterdam, bereiken wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak.

 

Strafoplegging door Rechtbank Amsterdam

Vaak zult u bij verdenking van een strafbaar feit worden gedagvaard voor de Rechtbank Amsterdam. In de dagvaarding staat wanneer de zitting plaatsvindt. Tijdens de zitting zal er een straf geëist worden door de Officier van Justitie als de officier bewezen acht dat u het feit heeft begaan. Dit wil niet zeggen dat deze straf ook daadwerkelijk wordt opgelegd. Als strafrechtadvocaat gaan wij in tegen de strafeis van de Officier van Justitie en weten wij de rechter vaak door het pleidooi te overtuigen de straf die wordt voorgesteld, niet op te leggen. Er wordt dus vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereikt.

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, schakel dan tijdig deskundige bijstand in van een strafrecht advocaat voor uw strafzaak in Amsterdam.

 

Transactievoorstel Openbaar Ministerie

Soms besluit het Openbaar Ministerie om de strafrechtelijke vervolging zelf af te handelen, zonder tussenkomst van een rechter. U krijgt dan een uitnodiging voor een TOM-zitting bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Tijdens de TOM-zitting wordt aan u een transactievoorstel gedaan. Door dit transactievoorstel te accepteren is uw strafzaak daarmee afgedaan, maar let op! De Officier van Justitie is geen onafhankelijke rechter en is ook niet onpartijdig. De kans bestaat de u een hogere straf opgelegd krijgt dan wanneer een rechter over uw zaak oordeelt. De Officier van Justitie kan geen gevangenisstraf opleggen maar wel een lange werkstraf of hoge geldboete. Tevens kunnen er onredelijke voorwaarden worden voorgesteld om de zaak af te doen. Neem daarom altijd een ervaren strafrechtadvocaat mee naar uw TOM-zitting in Amsterdam.

 

Contact met ervaren strafrechtadvocaat strafzaak Amsterdam

Wilt u graag contact met een ervaren strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Amsterdam? Advocaat-amsterdam.nl is gespecialiseerd in strafrecht en heeft veel ervaring. Wij kunnen uw zaak behandelen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, als uw inkomen geen betaalde bijstand toelaat. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijs overeengekomen worden. Bij ons wordt uw zaak altijd behandeld door een advocaat met veel ervaring, en niet door een stagiair of beginnend medewerker. Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier.

Advocaat nodig?

Nieuwsartikelen oprollen hennepkwekerij Amsterdam