Advocaat voor strafbeschikking & OM-zitting in Amsterdam

REGEL EEN STRAFRECHTADVOCAAT VOOR UW OMZITTING

Wat is een OM-zitting?

Indien u wordt verdacht van een strafbaar feit kunt u worden uitgenodigd voor een OM-zitting. 

De OM-zitting is een bijeenkomst tussen u, als verdachte van een strafbaar feit of overtreding en de Officier van Justitie. De Officier van Justitie kan tijdens deze zitting de zaak zelf afdoen, zonder tussenkomst van de rechter. Wanneer de verdachte akkoord gaat met de straf die wordt voorgesteld tijdens de zitting, is de strafzaak in beginsel geëindigd. U krijft dan een zogenaamde: strafbeschikking uitgereikt. Op deze strafbeschikking wordt de straf vermeld, die kan uiteenlopen van een boete tot een (forse) werkstraf.

Wél staat bij een strafbeschikking uw schuld juridisch vast, waarmee u dan ook een aantekening krijgt op uw documentatie, wat ook wel het 'strafblad' wordt genoemd. Een om-zitting is dus in feite een soort van afdoening buiten de rechter om en het woord 'zitting' is dan ook wat misleidend. Er komt namelijk geen rechter aan te pas!

Een omzitting kan gaan om veel soorten van strafzaken, zoals diefstal, bedreiging, belediging of eenvoudige mishandeling. Ook kunt u voor een zitting worden uitgenodigd als u bijvoorbeeld te hard hebt gereden en dreigt uw rijbewijs kwijt te raken.

 

Strafbeschikking

Wanneer de Officier van Justitie tijdens de OMzitting vaststelt dat de verdachte het strafbare feit heeft begaan, dan kan er een strafbeschikking worden uitgevaardigd. Dit kan alleen in gevallen waarbij het bewezenverklaarde feit volgens de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf kent van niet meer dan zes jaar. In de strafbeschikking staat de straf of maatregel die u als verdachte moet uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan een taakstraf voor de duur van maximaal 180 uur, een geldboete of bijvoorbeeld de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van maximaal zes maanden. Ook kan er een schadevergoedingsverplichting worden opgelegd of bijvoorbeeld gedragsaanwijzingen waar u zich aan moet houden.

 

Verzet tegen de strafbeschikking

U kunt binnen veertien dagen verzet doen tegen de strafbeschikking. In het verzet geeft u aan waarom u het niet eens bent met de door de Officier van Justitie in Amsterdam opgelegde straf. In het geval van verzet zal u, als verdachte van een strafbaar feit of overtreding, worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om uw strafzaak te kunnen bepleiten (verdedigen). Wanneer u niet in verzet gaat wordt de straf die is bepaald onherroepelijk (definitief). Uw schuld en straf staan dan wél vast! Uw advocaat kan verzet voor u instellen en u adviseren of het verstandig is om de strafbeschikking al dan niet te accepteren. Ook kan het goed zijn dat er onvoldoende bewijs in het strafdossier aanwezig is om tot een veroordeling te komen bij de rechter, wat mogelijk tot vrijspraak kan leiden!


Niet nakomen strafbeschikking

Als u akkoord gaat met de strafbeschikking moet u deze ook uitvoeren zoals deze overeen is gekomen. Doet u dit niet, dan zal het Openbaar Ministerie uw strafzaak alsnog kunnen voorleggen aan een rechter of de straf executeren (ten uitvoer leggen). De rechter zal in dat geval rekening houden met het feit dat u in eerste instantie akkoord bent gegaan met de strafbeschikking, maar deze desondanks niet bent nagekomen. In dat geval is het belangrijk direct een advocaat in te schakelen!

 

Advocaat OM-zitting en uw strafbeschikking in Amsterdam

Voor veel verdachten klinkt mogelijk het aantrekkelijk: afdoening van de strafzaak, zonder tussenkomst van de rechter. Als ervaren strafrechtadvocaten weten wij wel beter. Regelmatig wordt er in de strafbeschikking een straf neergelegd die de rechter helemaal niet opgelegd zou hebben. Wanneer u voor de rechter moet verschijnen wordt uw zaak immers beoordeeld door een onafhankelijke rechter. Dit is bij de Officier van Justitie niet, dit verklaart waarom de Officier van Justitie regelmatig hogere straffen oplegt dan de rechter. Daarnaast krijgt u een strafblad indien u een strafbeschikking accepteert. Wellicht kan dit strafblad worden voorkomen, doordat de rechter u vrijspreekt?

Een ervaren advocaat kan u bijstaan indien u wordt opgeroepen voor een omzitting. De advocaat weet dankzij zijn of haar jarenlange ervaring wat een passende straf is in de betreffende zaak, waardoor een goede afweging kan worden gemaakt in het wel of niet accepteren van de strafbeschikking. Hierdoor kan een eventueel strafblad worden voorkomen! Ook kan de advocaat u bijstaan bij het doen van verzet, waardoor uw zaak na de OM-zitting alsnog wordt beoordeeld door een onafhankelijke rechter.

Accepteer nooit een strafbeschikking, voordat u contact heeft gehad met een ervaren advocaat. Op deze wijze kan een onnodig strafblad, wat nadelige gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), worden voorkomen.

Via de website kunt u eenvoudig gratis en vrijblijvend in contact komen met een strafrechtadvocaat voor uw OMzitting in of nabij Amsterdam. De advocaat zal de zaak met u kunnen bespreken en oordelen wat u in uw geval het beste kunt doen. Eventueel kan de advocaat verzet voor u instellen, dus bezwaar maken tegen de strafbeschikking en u ook verder bijstaan. Het gesprek met de advocaat is altijd kostenloos en vrijblijvend. Mocht de strafzaak in Amsterdam verder in behandeling worden genomen, dan werkt de advocaat ook op basis van een zogenaamde toevoeging (pro deo) en anders vaak voor een vast, redelijk bedrag!

Contactformulier advocaat

Contactformulier Amsterdam


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Advocaat nodig?

Advocaat nodig?

BEL DE ADVOCATENLIJN AMSTERDAM 0800 - 0045 ÓF APP 06 - 41 28 39 86


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Onze klanten in Amsterdam

Beoordelingen van onze advocaat

Onze resultaten

In geheel Nederland